Το παρόν φροντιστηριακό βοήθημα έχει ως σκοπό να διευκολύνει τη μελέτη της κυτταρικής βιολογίας για τους υποψηφίους κατατακτηρίων εξετάσεων στις σχολές στις οποίες αποτελεί εξεταζόμενο μάθημα.

Η διάρθρωση των κεφαλαίων ακολουθεί την αντίστοιχη διάρθρωση του βιβλίου «Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας, Alberts, Hopkin, Johnson, Morgan, Raff, Roberts, Walter, 5η έκδοση, Broken Hill, Publishers Ltd», το οποίο διδάσκεται στη συντριπτική πλειοψηφία των ιατρικών και οδοντιατρικών σχολών της χώρας.

Για την προετοιμασία για τη σχολή Διατροφής και Διατροφολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου υπάρχει πλήρης αντιστοιχία με την εξεταζόμενη ύλη. 

Το αντικείμενο της κυτταρικής βιολογίας είναι εξαιρετικά ευρύ και κυμαίνεται από απλές βασικές έννοιες, όπως η δομή του κυττάρου, έως εξαιρετικά πολύπλοκες διαδικασίες, όπως η κυτταρική σηματοδότηση και ο έλεγχος του κυττταρικού κύκλου.

Στο βοήθημά μας προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα «σκελετό» μελέτης. Σε κάθε κεφάλαιο οργανώσαμε τα σημαντικότερα σημεία της ύλης με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορεί ο υποψήφιος να κατηγοριοποιεί τις πληροφορίες και να μπορεί να συνδυάζει τις γνώσεις ανάμεσα σε διαφορετικά κεφάλαια. 

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθενται ενδεικτικές ερωτήσεις κατανόησης, καθώς και θέματα κατατακτηρίων εξετάσεων παρελθόντων ετών, προκειμένου ο υποψήφιος να κατανοήσει το ύφος των εξετάσεων και να ελέγξει την αποτελεσματικότητα της μελέτης του. 

Το βοήθημά μας είναι ένα επικουρικό εργαλείο μελέτης, που στοχεύει στον προσανατολισμό του υποψηφίου, στην, ομολογουμένως, εκτεταμένη εξεταζόμενη ύλη.

Ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμο, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία

Η συγγραφική ομάδα του Πανεπιστημιακού Φροντιστηρίου Medistudies