Εξεταστέα ύλη μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Το Πεπτικό Σύστημα:
– Γενικές αρχές λειτουργίας του πεπτικού συστήματος- μηχανισμοί ελέγχου.
– Στόμα, φάρυγγας και οισοφάγος.
– Στόμαχος – Οι κινητικές λειτουργίες του στομάχου – Οι εκκριτικές λειτουργίες του στομάχου – Η πέψη και η απορρόφηση στον στόμαχο.
– Δωδεκαδάκτυλο – πάγκρεας – ήπαρ. Δράση και ρύθμιση της εκκρίσεως του παγκρεατικού υγρού.
– Λεπτό έντερο. Η κινητικότητα του λεπτού εντέρου – Οι εκκρίσεις του λεπτού εντέρου – Η πέψη και η απορρόφηση στο λεπτό έντερο.
– Παχύ έντερο – Η κινητικότητα του παχέος εντέρου – Η έκκριση και η απορρόφηση στο παχύ έντερο.
– Οι Ενδοκρινείς αδένες : – Οι επενέργειες και οι μηχανισμοί δράσεως των ορμονών.
– Το υποθαλαμοϋποφυσιακό σύστημα.
– Η αδενοϋπόφυση: η σωματοτρόπος, η φλοιοτρόπος, η μελανοτρόπος και η θυρεοτρόπος ορμόνες.
– Η αδενοϋπόφυση: οι γοναδοτρόποι ορμόνες και η προλακτίνη.
– Η νευροϋπόφυση: οι ορμόνες βαζοπρεσσίνη και οξυτοκίνη – το κέντρο της δίψας.
– Ο φλοιός των επινεφριδίων.
– Ο μυελός των επινεφριδίων.
– Ο θυρεοειδής αδένας και ο μεταβολισμός του ιωδίου.
– Οι παραθυρεοειδείς αδένες και ο μεταβολισμός του ασβεστίου.
– Οι όρχεις και η αναπαραγωγική λειτουργία στον άνδρα.
– Οι ωοθήκες και ο καταμήνιος κύκλος της γυναίκας.
– Η ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος.
– Η επίφυση – οι προσταγλανδίνες.
– Η φυσιολογία της κυήσεως.

Το νευρικό σύστημα:
– Οι αντανακλαστικοί μηχανισμοί του νευρικού συστήματος.
– Οι ειδικοί περιφερικοί σωματοσπλαγχνικοί υποδοχείς: οι μηχανοϋποδοχείς.
– Οι ειδικοί περιφερικοί σωματοσπλαγχνικοί υποδοχείς: υποδοχείς θερμού, ψυχρού και πόνου.
– Οι μακρές αισθητικές οδοί του κεντρικού νευρικού συστήματος.
– Ο θάλαμος – ο αισθητικός φλοιός.
– Οι μακρές κινητικές οδοί του κεντρικού νευρικού συστήματος και ο κινητικός φλοιός.
– Τα βασικά γάγγλια.
– Το στέλεχος του εγκεφάλου – τα αιθουσαία όργανα.
– Η παρεγκεφαλίδα.
– Το φυτικό νευρικό σύστημα.
– Ο ρινικός εγκέφαλος.
– Ο φλοιός του εγκεφάλου : λειτουργική ανατομία – ηλεκτροεγκεφαλογραφία – ύπνος.
– Ο φλοιός του εγκεφάλου : οι ανώτερες και οι ειδικές λειτουργίες.