Εξεταστέα ύλη μαθήματος ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι

Κυτταρική βιοενεργητική και ο ρόλος του ΑΤΡ Γλυκόλυση. Κύκλος κιτρικού οξέος. Οξειδωτική φωσφορυλίωση . Γλυκονεογένεση Δρόμος φωσφορικών πεντοζών Γλυκογονογένεση-γλυκογονόλυση.
Οξείδωση λιπαρών οξέων και κετονοσωμάτων.
Βιοσύνθεση λιπαρών οξέων και κετονοσωμάτων.
Βιοσύνθεση και καταβολισμός χοληστερόλης- Λιποπρωτεΐνες αίματος.
Μεταβολισμός αμινοξέων (απαμίνωση –τρανσαμίνωση-γλουταμίνη – κύκλος ουρίας)
Μεταβολισμός αίμης και χολερυθρίνη.
Mεταβολισμός νουκλεοτιδίων.