Εξεταστέα ύλη μαθήματος ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

– Οστεολογία
– Συνδεσμολογία, Μυολογία
– Σπλαχνολογία
– Ενδοκρινείς αδένες
– Κυκλοφορικό Σύστημα
– Περιφερικό Νευρικό Σύστημα
– Το Σύστημα των Αισθητηρίων Οργάνων
– Νευροανατομία