Εξεταστέα ύλη μαθήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών
 2. DNA και χρωμοσώματα
 3. Αντιγραφή και επιδιόρθωση και ανασυνδυασμός DNA
 4. Από το DNA στις πρωτεΐνες
 5. Ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων
 6. Δημιουργία γενετικής ποικιλότητας
 7. Αναλύοντας γονίδια και γονιδιώματα
 8. Δομή των μεμβρανών
 9. Μεμβρανική μεταφορά
 10. Ενδοκυττάρια διαμερίσματα και μεταφορά
 11. Κυτταρική επικοινωνία
 12. Κυτταροσκελετός
 13. Κύκλος κυτταρικής διαίρεσης
 14. Κυτταρικές κοινότητες: Ιστοί, Αρχέγονα και Καρκίνος

Βιβλιογραφία Προτεινόμενο σύγγραμμα: Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας (3η έκδοση), Alberts, Bray, Hopkin, Johnson, Lewis, Ratt, Roberts, Walter, μετάφραση (εκδόσεις Πασχαλίδη , Broken Hill 2015) .

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

 1. Χρωμοσώματα
 2. Γαμετογένεση
 3. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες
 4. Αυτοσωματική κληρονομικότητα
 5. Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα
 6. Γονιδιωματική
 7. Μη μεντέλειος κληρονομικότητα
 8. Πληθυσμιακή Ιατρική Γενετική
 9. Γενετική εκτίμηση και Συμβουλευτική
 10. Χρωμοσωμικά νοσήματα
 11. Μονογονιδιακές διαταραχές
 12. Ανοσογενετική
 13. Γενετική των κοινών ασθενειών
 14. Συγγενείς διαμαρτίες
 15. Προγεννητική διάγνωση Βιβλιογραφία

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Βασικές Αρχές Ιατρικής Γενετικής. Connor – Ferguson – Smith – Μετάφραση ( Εκδόσεις Πασχαλίδη 2004). Σημείωση: Τα μαθήματα Ιατρικής Βιολογίας και Ιατρικής Γενετικής διδάσκονται στους φοιτητές των Τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής στο Α΄και Β΄εξάμηνο.