ΝΕΡΟ: Δομή. Χημικές και Βιολογικές ιδιότητες.
ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ : Ρυθμιστικά συστήματα Χημικοί δεσμοί και χημικές αλληλεπιδράσεις . Αμινοξέα. Πρωτεΐνες –δομές και βιολογικές λειτουργίες . Υδατάνθρακες , είδη και βιολογικός ρόλος. Λιπαρά οξέα, είδη λιπιδίων και βιολογικός ρόλος. Νουκλεοτίδια .
ΕΝΖΥΜΑ : Βασικά χαρακτηριστικά και έννοιες. Κινητική ενζύμων. Ρύθμιση ενζυμικής ενεργότητας.