Εξεταστέα ύλη μαθήματος ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
2. ΚΥΜΑΤΙΚΗ
3. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
4. ΥΠΕΡΗΧΟΙ
5. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΟΠΤΙΚΗ
6. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LASER
7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΕΔΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ
8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
9. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
10. ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
11. ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
12. ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
13. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
14. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
15. ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ