Κεφάλαιο 1: Βιοχημείας: Μια εξελισσόμενη επιστήμη

Κεφάλαιο 2: Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών.

Κεφάλαιο 3:Εξερευνώντας τις πρωτεΐνες και τα πρωτεώματα.

Κεφάλαιο 4: DNA, RNA και η ροή των γενετικών πληροφοριών.

Κεφάλαιο 5: Εξερευνώντας τα γονίδια και τα γονιδιώματα.

Κεφάλαιο 6: Εξερευνώντας την εξέλιξη και τη βιοπληροφορική.

Κεφάλαιο 7: Αιμοσφαιρίνη: Πορτρέτο μιας πρωτεΐνης σε δράση.

Κεφάλαιο 8: Ένζυμα: Βασικές αρχές και κινητική.

Κεφάλαιο 9: Στρατηγικές κατάλυσης.

Κεφάλαιο 10: Στρατηγικές ρύθμισης.

Κεφάλαιο 11: Υδατάνθρακες.

Κεφάλαιο 12: Λιπίδια και κυτταρικές μεμβράνες.

Κεφάλαιο 13: Μεμβρανικοί δίαυλοι και αντλίες.

Κεφάλαιο 14: Πορείες μεταγωγής σήματος.

Κεφάλαιο 15: Μεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός.

Κεφάλαιο 16: Γλυκόλυση και γλυκονεογένεση.

Κεφάλαιο 17: Ο κύκλος του κιτρικού οξέος.

Κεφάλαιο 18: Οξειδωτική φωσφορυλίωση.

Κεφάλαιο 20: Ο κύκλος του Calvin και η πορεία των φωσφορικών πεντοζών.

Κεφάλαιο 21: Ο μεταβολισμός του γλυκογόνου.

Κεφάλαιο 22: Ο μεταβολισμός των λιπαρών οξέων.

Κεφάλαιο 23: Η ανακύκληση των πρωτεϊνών και ο καταβολισμός των αμινοξέων.

Κεφάλαιο 24: Η βιοσύνθεση των αμινοξέων.

Κεφάλαιο 25: Η βιοσύνθεση των νουκλεοτιδίων.

Κεφάλαιο 26: Η βιοσύνθεση των μεμβρανικών λιπιδίων και των στεροειδών.

Κεφάλαιο 27: Η ολοκλήρωση του μεταβολισμού.

Κεφάλαιο 28: Αντιγραφή, ανασυνδυασμός και επιδιόρθωση του DNA.

Κεφάλαιο 29: Σύνθεση και επεξεργασία του RNA.

Κεφάλαιο 30: Σύνθεση των πρωτεϊνών.

Κεφάλαιο 31: Ο έλεγχος της γονιδιακής έκφρασης στους προκαρυώτες.

Κεφάλαιο 32: Ο έλεγχος της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυώτες.

Κεφάλαιο 33: Αισθητικά συστήματα

Κεφάλαιο 34: Το ανοσοποιητικό σύστημα

Κεφάλαιο 35: Μοριακοί κινητήρες Κεφάλαιο 36: Ανάπτυξη φαρμάκων

 Προτεινόμενο Σύγγραμμα :

Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer, BIOXHMEIA (Μετάφραση της 8ης αμερικανικής έκδοσης), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ISBN-13: 978-960-524-495-8, Έτος έκδοσης: 2017