• Εισαγωγή στην Ιατρική Φυσική
 • Ρευστομηχανική – Ιδιότητες Υγρών
 • Βασικές Αρχές Μηχανικής
 • Μύες και Δυνάμεις
 • Aρχές Κυματικής
 • Οπτικά Συστήματα, Αρχές Μικροσκοπίας και Κρυσταλλογραφίας
 • Αρχές Ακουστικής
 • Φυσική των Οφθαλμών και της Όρασης
 • Φυσική του Ωτός και της Ακοής
 • Όσμωση και νεφροί
 • Πίεση στο Ανθρώπινο Σώμα
 • Θερμότητα και θερμοδυναμική στα βιολογικά συστήματα
 • Ηλεκτρομαγνητισμός και βιολογικά Αποτελέσματα
 • Καταγραφή ηλεκτρικών/μαγνητικών σημάτων από τον ανθρώπινο οργανισμό
 • Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική
 • Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική
 • Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (ΠΜΣ)
 • Ραδιενέργεια και ραδιενεργές διασπάσεις
 • Αλληλεπιδράσεις Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας και΄Υλης
 • Βιολογικές Επιδράσεις και Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας
 • Αρχές Απεικόνισης με Ακτίνες Χ
 • Αρχές Υπολογιστικής Τομογραφίας
 • Αρχές Απεικόνισης με Ραδιοϊσότοπα
 • Αρχές Απεικόνισης και Φασματοσκοπίας με ΠΜΣ
 • Αρχές Απεικόνισης με Υπερήχους
 • Αρχές Ακτινοθεραπείας και Βραχυθεραπείας
 • Ακτινοπροστασία & Ασφάλεια από Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες στην Ιατρική

Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία

 • «Ιατρική Φυσική – Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές των ακτινοβολιών» Επίτομη, Επιμέλεια Ε. Γεωργίου, ΒROKEN HILL PUBLISHERS LTD
 • «Ιατρική Φυσική» Επίτομη, Εκδότης Κ. Ψαρράκος, UNIVERSITY STUDIO PRESS
 • «Ιατρική Φυσική», Φ. Άννινος, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
 • «Φυσική του Ανθρωπίνου Σώματος», Cameron J., Skofronick J. & Grant R. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.