Κλασική Μηχανική, Σχετικότητα, Κβαντική θεωρία, Δομή Ατόμου, Δομή Πυρήνα, Ραδιενέργεια, Πυρηνικές αντιδράσεις, Ακτινοβολία Χ, Επιταχυντές φορτισμένων σωματιδίων, Αλληλεπιδράσεις γ, Χ φωτονίων με την ύλη, Αλληλεπιδράσεις φορτισμένων σωματιδίων με την ύλη, Δοσιμετρία ιοντίζουσων ακτινοβολιών, Μέθοδοι και όργανα δοσιμετρίας, Φυσικές αρχές Ακτινοδιαγνωστικής, Φυσικές αρχές Πυρηνικής Ιατρικής, Φυσικές αρχές Ακτινοθεραπείας, Στοιχεία Ακτινοβιολογίας, Στοιχεία Ακτινοπροστασίας, Ενέργεια, Έργο, Θερμότητα, Κυματική, Ακουστική, Υπέρηχοι, Γεωμετρική Οπτική, Ακτινοβολία Laser, Ηλεκτρικά πεδία, Ηλεκτροστατική, Ηλεκτρικό ρεύμα, Μαγνητισμός, Ημιαγωγοί, Στοιχεία Ηλεκτρονικής, Βιομηχανολογία, Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες.