Γενική Ανατομική: Μορφολογία των διαφόρων ιστών, των οργάνων και των συστημάτων οργάνων (κινητικό σύστημα, σπλάγχνα, κυκλοφορικό σύστημα, νευρικό σύστημα, σύστημα ενδοκρινών αδένων ) του ανθρωπίνου σώματος. Μέρη και χώρες του ανθρωπίνου σώματος, οδηγά σημεία. Περιγραφική Ανατομική Ι: Οστεολογία , Μυολογία, Συνδεσμολογία. Περιγραφική Ανατομική ΙΙ: Ανατομία των σπλάγχνων σώματος κατά συστήματα (πεπτικό, αναπνευστικό, καρδία, ουροποιητικό, γεννητικό σύστημα άρρενος, γεννητικό σύστημα θήλεος, ενδοκρινείς αδένες). Αγγεία του ανθρωπίνου σώματος (αρτηρίες, φλέβες, λεμφαγγεία) Περιφερικό νευρικό σύστημα (εγκεφαλικά & νωτιαία νεύρα, συμπαθητικό & παρασυμπαθητικό σύστημα)