1. ΠΟΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
 Η μεταγωγή σήματος ως θεμελιώδης λειτουργία για την επικοινωνία κυττάρων και ιστών
 H μεταβίβαση σημάτων και η επαναστοιχειοθέτηση των ετεροτριμερών
πρωτεϊνών G
 Η σηματοδότηση από την ινσουλίνη: οι καταρράκτες φωσφορυλίωσης και η σπουδαιότητά τους σε διεργασίες μεταγωγής σήματος
 Η σηματοδότηση από τον επιδερμικό αυξητικό παράγοντα στις πορείες
μεταγωγής σήματος
 Επανάληψη και παραλλαγές στοιχείων στις πορείες μεταγωγής σήματος
 Ελαττώματα στις πορείες μεταγωγής σήματος στον καρκίνο και άλλες
ασθένειες

2. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ
 Πέψη και απορρόφηση των υδατανθράκων των τροφών
 Στάδια παραγωγής ενέργειας κατά την αποικοδόμηση των τροφών
 Γλυκόλυση υπό αναερόβιες και αερόβιες συνθήκες: μηχανισμοί και ρύθμιση των αντιδράσεων
 Είσοδος της φρουκτόζης και της γαλακτόζης στην γλυκόλυση
 Οι κύριες μεταβολικές τύχες του πυροσταφυλικού οξέος
 Γλυκονεογένεση από γαλακτικό οξύ, αμινοξέα και γλυκερόλη: μηχανισμοί και ρύθμιση των αντιδράσεων – Η σημασία του κύκλου του Cori
 Πορεία των φωσφορικών πεντοζών: ρύθμιση των αντιδράσεων, σημασία του δρόμου των φωσφορικών πεντοζών για το ερυθροκύτταρο
 Ο ρόλος της πορείας των φωσφορικών πεντοζών στην παραγωγή
αναγωγικού δυναμικού για βιοσυνθετικές πορείες, στην εξουδετέρωση
δραστικών μορφών οξυγόνου και στην βιοσύνθεση ριβονουκλεοτιδίων
 Βιοσύνθεση και αποικοδόμηση γλυκογόνου
 Διαταραχές του μεταβολισμού του γλυκογόνου
 Ρύθμιση του επιπέδου της γλυκόζης στο αίμα και ο ρόλος της ανίχνευσής και ρύθμισής της στο αίμα – Προσαρμογή του μεταβολισμού σε παρατεταμένη νηστεία – Γλυκοπρωτεΐνες

3. ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
 Μετατροπή του πυροσταφυλικού σε ακέτυλο-συνένζυμο Α
 Μηχανισμοί και ρύθμιση των αντιδράσεων του κύκλου του KREBS
 Είσοδος αμινοξέων στον κύκλο του KREBS και συμμετοχή του κύκλου σε αναβολικούς δρόμους – Γλυοξυλικός κύκλος
 Η ρύθμιση του κύκλου και η χρήση του ως πηγή πρόδρομων μορίων
βιοσύνθεσης
 Δυσλειτουργία του κύκλου του KREBS και καρκίνος

4. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΕΙΣ
 Το οξυγόνο ως οξειδωτικό μέσο σε βιολογικά συστήματα – Ο ρόλος της
αναπνοής στον άνθρωπο
 Φορείς ηλεκτρονίων και μεταφορά ηλεκτρονίων μέσω της αναπνευστικής αλυσίδας
 Παραγωγή ΑΤΡ στα μιτοχόδρια και ο ρόλος τους στον καρδιακή λειτουργία
 Μηχανισμοί οξειδωτικής φωσφορυλίωσης και ρύθμιση
 Συστήματα μεταφοράς των μιτοχονδρίων
 Μιτοχονδριακές ασθένειες
 Μηχανισμοί εξουδετέρωσης δραστικών μορφών οξυγόνου

5. ΜΕΤΑΒOΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ
 Κινητοποίηση των λιπαρών οξέων του λιπώδους ιστού
 Οξείδωση λιπαρών οξέων
 Παραγωγή και χρησιμοποίηση των κετονοσωμάτων – Ο ρόλος των
κετονοσωμάτων στις παρατεταμένες δίαιτες
 Βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων: Μηχανισμοί και ρύθμιση των αντιδράσεων
 Βιοσύνθεση και αποθήκευση των τριγλυκεριδίων
 Μεταβολισμός των φωσφογλυκεριδίων και σφιγγολιπιδίων και ο ρόλος τους στην ανθρώπινη υγεία
 Βιοσύνθεση, ρύθμιση της βιοσύνθεσης και βιολογικός ρόλος των
προσταγλανδινών, προστακυκλινών και θρομβοξανίων

6. ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ-ΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ
 Βιοσύνθεση της χοληστερόλης και μεταβολική ρύθμιση της χοληστερόλης
 Η αναστολή της βιοσύνθεσης της χοληστερόλης ως φαρμακευτικός στόχος
 Βιοσύνθεση και ρόλος χολικών οξέων – ο ρόλος του ανθρώπινου μικροβιώματος
 Απορρόφηση λιπών τροφής-μεταβολισμός και ρόλος λιποπρωτεϊνών – Η σημασία της διατροφής
 Μεταλλάξεις υποδοχέων LDL – Υπερχοληστερηλαιμία – αθηροσκλήρωση – στεφανιαία νόσος (μοριακοί μηχανισμοί, ρόλος αντιοξειδωτικών, θεραπευτικές προοπτικές)
 Βιοσύνθεση στεροειδών ορμονών – Βιοσύνθεση και σημασία της βιταμίνης D.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Βιοχημεία L. Stryer, 8th Edition, 2015, για την Ελληνική γλώσσα,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017.
2. Harper’s. Βιολογική Χημεία, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ (2011) ελληνική
μετάφραση, έκδοση 8η.
3. Devlin T.M. Βιοχημεία, Κλινικοί Συσχετισμοί, Τόμος ΙΙ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ (2007) ελληνική μετάφραση, έκδοση 6η
.