FAQ

Συχνές Ερωτήσεις

 

Τι είναι οι κατατακτήριες εξετάσεις;

Είναι εξετάσεις εισαγωγής σε πανεπιστημιακές σχολές με τη μορφή της διαγωνιστικής διαδικασίας, μετά από γραπτές εξετάσεις σε προκαθορισμένα μαθήματα του πρώτου έτους της σχολής.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;

Βάσει της παραγράφου 10 του Ν.4218/2013 (Α’ 268/10-12-2013) και της Υπουργικής Απόφασης Φ1/192329/B3/2013 (Β΄ 3185/16-12-2013)
Α) Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.
Β) Πέραν του ανωτέρω ποσοστού, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.

Σε ποιο εξάμηνο κατατάσσονται οι επιτυχόντες;

Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αυτού που διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής

Σε ποια μαθήματα εξετάζονται οι υποψήφιοι;

Για κάθε σχολή και κάθε πανεπιστήμιο υπάρχουν συγκεκριμένα εξεταζόμενα μαθήματα, παρακαλώ συμβουλευτείτε το αντίστοιχο πεδίο.

Πότε διεξάγονται κάθε χρόνο οι εξετάσεις;

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Ποια είναι η εξεταστέα ύλη;

Για κάθε σχολή και κάθε πανεπιστήμιο υπάρχει καθορισμένη ύλη και προτεινόμενο σύγγραμμα, παρακαλώ συμβουλευτείτε το αντίστοιχο πεδίο.

Μπορώ να συμμετέχω στις εξετάσεις του τρέχοντος έτους εγώ που είμαι στο τελευταίο έτος της σχολής μου;

Θα πρέπει να έχετε βεβαίωση περάτωσης σπουδών προκειμένου να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις.

Μπορώ εφόσον επιτύχω στη σχολή επιλογής μου στις κατατακτήριες εξετάσεις να φοιτώ σε άλλη σχολή της Ελλάδας ή του εξωτερικού;

Όχι, οφείλετε να έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας. Επίσης, για τους πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και μπορεί να διαρκέσει ένα έτος έως την ολοκλήρωσή της

Μπορώ εφόσον επιτύχω στη σχολή επιλογής μου στις κατατακτήριες εξετάσεις να φοιτώ σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα άλλης σχολή της Ελλάδας ή του εξωτερικού;

Ναι, μπορείτε να είστε φοιτητές σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Πόσοι υποψήφιοι κατατάσσονται κάθε χρόνο;

Σύμφωνα με το Νέο Νόμο των Κατατακτηρίων Εξετάσεων (Νόμος 16/12/2013) το ποσοστό των κατατάξεων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε Ακαδημαϊκού Έτους κάθε Τμήματος μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων.

Εφόσον επιτύχω δικαιούμαι τα συγγράμματα;

Ναι, σύμφωνα με τροπολογία του Μαΐου του 2016.

Εφόσον επιτύχω μπορώ να αναγνωρίσω μαθήματα από την σχολή που έχω αποφοιτήσει;

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

Πώς βαθμολογούνται τα γραπτά;

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Γραπτό δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη
από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή. Ως βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Τμήματος με συναφή μαθήματα με το Τμήμα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Αν και ο αριθμός των συναφών μαθημάτων είναι ίδιος μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

Με τροπολογία του 2017, σε περίπτωση κενών θέσεων ενεργοποιείται το άθροισμα των 30μορίων, χωρίς τον επιμερισμό του 10 ανά μάθημα.

Η ύλη των κατατακτηρίων είναι ίδια για κάθε ακαδημαϊκό έτος;

Η ύλη επικαιροποιείται έως το τέλος Απριλίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Ισχύουν οι μεταγραφές στους επιτυχόντες των κατατακτηρίων;

Όχι, η σχολή που κατατάσσεστε δεν επιτρέπει τη μεταγραφή σας σε άλλη σχολή. Για κάποιες ειδικές περιπτώσεις θα σας ενημερώσει η Γραμματεία μας.

Επειδή οι απορίες σας ίσως δεν έχουν πλήρως καλυφθεί, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε προσωπικά.