ΣΧΟΛΕΣ

Επιστήμη Διαιτολογίας – Διατροφής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

Αντικείμενο σπουδών του τμήματος (όπως αναγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα της σχολής). Η εκπαίδευση που παρέχεται στο Τμήμα καλύπτει το ευρύτερο φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της Διατροφής, του Μεταβολισμού, της Παθοφυσιολογίας, της Βιοχημείας, της Μοριακής Βιολογίας, και της επιστήμης των Τροφίμων, συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με την εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, και παρακολουθεί τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις στη διατροφή και την υγεία.

Προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου είναι η επιτυχής εξέταση όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, η επιτυχής παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης και η εκπόνηση Πτυχιακής Μελέτης.
Στο Τμήμα καλλιεργείται επίσης έρευνα υψηλού επιπέδου συμβάλλοντας στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της δημόσιας υγείας, καθώς και της οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας.

Ύλη Κατατακτήριων Εξετάσεων

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Μαθήματα και ύλη εξετάσεων

Συνιστώμενα συγγράμματα:

«Γενική Χημεία» Τόμος Ι, Κεφάλαια Θεωρίας Ν. Ανδρικόπουλου (αυτοέκδοση).

«Γενική Χημεία» Τόμος ΙΙ, Φροντιστήριο και Ασκήσεις, Ν. Ανδρικόπουλου (αυτοέκδοση).

Όλα τα ανάλογα βιβλία της ελληνικής και αλλοδαπής βιβλιογραφίας.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Μαθήματα και ύλη εξετάσεων

Συνιστώμενα συγγράμματα:

«Βιολογία» Τόμος Ι, Campbell N., Reece J., κ.ά., Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2010.

«Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας», Alberts, Bray, John Son, Lewis, Raff, Roberts, Walter, Broken Hill Publishers Ltd, Αθήνα, 2006.

Όλα τα ανάλογα βιβλία της ελληνικής και αλλοδαπής βιβλιογραφίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μαθήματα και ύλη εξετάσεων

Συνιστώμενα συγγράμματα:

«Εισαγωγή στη Διατροφή του Ανθρώπου», Gibney M, Vorster H, Kok F. (eds), Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα, 2007.

Όλα τα ανάλογα βιβλία της Ελληνικής και αλλοδαπής βιβλιογραφίας.