ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ – Θεσσαλονίκη – Πτυχιούχοι Β’ Κατηγορίας – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι

Εξεταστέα ύλη μαθήματος ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι Κυτταρική βιοενεργητική και ο ρόλος του ΑΤΡ Γλυκόλυση. Κύκλος κιτρικού οξέος. Οξειδωτική φωσφορυλίωση . Γλυκονεογένεση Δρόμος φωσφορικών πεντοζών Γλυκογονογένεση-γλυκογονόλυση. Οξείδωση λιπαρών οξέων και κετονοσωμάτων....

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ – Θεσσαλονίκη – Πτυχιούχοι Β’ Κατηγορίας – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξεταστέα ύλη μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Το Πεπτικό Σύστημα: – Γενικές αρχές λειτουργίας του πεπτικού συστήματος- μηχανισμοί ελέγχου. – Στόμα, φάρυγγας και οισοφάγος. – Στόμαχος – Οι κινητικές λειτουργίες του στομάχου – Οι εκκριτικές λειτουργίες του...

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ – Θεσσαλονίκη – Πτυχιούχοι Β’ Κατηγορίας – ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Εξεταστέα ύλη μαθήματος ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ – Οστεολογία – Συνδεσμολογία, Μυολογία – Σπλαχνολογία – Ενδοκρινείς αδένες – Κυκλοφορικό Σύστημα – Περιφερικό Νευρικό Σύστημα – Το Σύστημα των Αισθητηρίων Οργάνων –...

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ – Θεσσαλονίκη – Πτυχιούχοι Α’ Κατηγορίας – ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΝΕΡΟ: Δομή. Χημικές και Βιολογικές ιδιότητες. ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ : Ρυθμιστικά συστήματα Χημικοί δεσμοί και χημικές αλληλεπιδράσεις . Αμινοξέα. Πρωτεΐνες –δομές και βιολογικές λειτουργίες . Υδατάνθρακες , είδη και βιολογικός ρόλος. Λιπαρά οξέα, είδη λιπιδίων και βιολογικός...

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ – Θεσσαλονίκη – Πτυχιούχοι Α’ Κατηγορίας – ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Εξεταστέα ύλη μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών DNA και χρωμοσώματα Αντιγραφή και επιδιόρθωση και ανασυνδυασμός DNA Από το DNA στις πρωτεΐνες Ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων Δημιουργία γενετικής ποικιλότητας Αναλύοντας γονίδια και...